گروه مهندسی ماه سازان

بیش از سه دهه است که گروه مهندسی ماه سازان جایگاه ویژه ای را برای خدمات مهندسی ساخت و ساز کسب کرده است و چشم انداز پیش روی آن ارتقا این جایگاه در نزد مشتری است . این گروه با داشتن مهندسین خلاق و با تجریه از شروع تاسیس گروه با اجرای پروژه های مختلف به موفقیت های بزرگی دست یافته است. اهداف مدیران شرکت همواره علاوه بر کسب رضایتمندی ، برمبنای استاندارد های مربوطه به توسعه ارتقاء یافته است .
جناب آقای مهندس محمدرضا خوانساری
جناب آقای مهندس حسن خوانساری
جناب آقای مهندس علیرضا خوانساری

اولویت اول و اصلی ماه سازان مشتریان و رضایت آنهاست

باتوجه به فعالیت های گروه مهندسی ماه سازان و پشتوانه سوابق اجرایی و مدیریتی بیش از سه دهه مدیران مجموعه از یک سو و سلامت کاری ، دقت و تخصص پرسنل توانمندش از دیگر سو توانسته توجه بسیاری از مشتریان در این صنعت را به خود جلب نماید.

کارگران ساختمانی

+

پروژه های انجام شده

+

مهندسین

+

شعب در سراسر جهان

+
ما شریک معتبر ساخت و مهندسی شما هستیم

ماه سازانی شو

دریافت آخرین پیشنهادات

ماه سازانی شو